Infobrev 2018-03-21

ELEVER!
Vi upplever att det blivit rörigt med ersättare i ridgrupperna. Nu har vi sett över terminsreglerna och de är oförändrade. Ni får gärna rida igen i grupper, precis som förut.

  • Vill ni byta pass med varandra så se till att ersättaren har kunskap och är insatt i vad som görs på lektionerna. Om ersättaren inte kan hänga med på den planerade lektionen så finns det en risk att denne får skritta runt som åskådare.
  • Om du måste avbryta din termin så får du överlåta din plats till en ersättare med likvärdig ridvana. Ersättare för ordinarie elev på lektion ska alltid meddelas via mejl eller telefon. Om ersättaren väger mer än 75 kg och/eller har lägre aktuell ridnivå än ordinarie ryttare behöver detta först stämmas av med ridskolan så att hästtillgänglighet och lektionsupplägg passar ersättaren.

Lektionerna planeras utifrån nivå på och önskemål från gruppens ordinarie elever. Om det ofta blir elever som inte hänger med eller då instruktören inte känner till eleven så blir lektionerna mindre givande för hela eller delar av gruppen. Därför önskas att du har kontakt med någon i gruppen som kan berätta vad som gjorts om du uteblivit från någon lektion. Du har en personlig plats i en ridgrupp och betalar en terminsavgift. Om du är frånvarande mycket och tycker att det blir för dyrt per gång så rekommenderas att du väljer uteritter, kurser eller privatlektioner istället för terminsabonnemang.

En fundering är om vi ska ta bort igenridning helt i vanliga grupper. Det är vanligt att ridskolor har igenridning men det verkar som att de som tagit bort det upplever att det blivit en kvalitetshöjning. Vi skulle kanske kunna införa några öppna drop-in-grupper där priset är högre men man betalar enbart för de gånger man rider. Berätta gärna vad du tycker!

Höstterminen 2018 pågår 20 aug-22 dec med uppehåll v 44, 17 tillfällen.

 

Förtydligande

  1. Ta ställning till om du tycker att det är värt att ha ett ridabonnemang om man följer terminsreglerna.
  2. Du kan rida igen en eller två gånger per termin om du avbokat som man ska. Antingen i annan grupp som du passar in i men gärna på en uteritt. Igenridning bokar du själv i HorseManager. Uteritt bokar du som vanligt genom kontoret, gärna mail.
  3. Du kan överlåta din plats till annan likvärdig ryttare om du inte kan rida resten av terminen. Tanken är då att denne övertar ditt ridabonnemang och du har då inte längre någon plats.
  4. Det tar mycket av vår tid att både ta ställning till dessa frågor och ha diskussioner med elever om detta. Den tiden är tänkt att vi ska lägga på hästarna. Självklart vill vi vara tillmötesgående men i detta fall känns det som dåligt förlagd arbetstid.
  5. Vi vill att de elever som kommer på sina lektioner ska fortsätta att utvecklas. Om det är olika ryttare i gruppen från gång till gång så går mycket av instruktörens tid åt till att förklara för de nya ryttarna istället för att bygga vidare på föregående lektioner. Om det är en elev som lätt smälter in i gruppen så påverkar det inte negativt.