Bokning och betalning

All bokning är bindande. Betalning inom 7 dagar från bokning, dock senast innan uteritten/kursen om inte annat avtalats. Vid fakturering påförs en avgift om 50 kr.

Ombokning kan ske senast en vecka innan bokad uteritt/kurs. En avgift om 100 kr per person och ombokning kan tillkomma. Vid sjukdom erbjuds att för 50 % av redan inbetalt belopp rida vid annat tillfälle.

Du kan gärna ordna en reserv, som kan hoppa in i ditt ställe om du skulle få förhinder. Reserven ska motsvara de uppgifter som du lämnat vid bokningen eller sådant som inte påverkas t ex väga mindre eller ha mer ridvana. Ring och meddela (vid kort varsel, annars maila gärna) om ni byter ryttare så att vi kan få svar på eventuella frågor så att uteritten/kursen kan genomföras på bästa sätt.

Pg 549070-1 eller Swish 1234660742 Sofies islandshästar AB