Gäller fr o m 2019-08-01

Allmänt
Hästar är flyktdjur och kan lätt bli skrämda. De flesta för verksamheten avsedda hästarna är snälla och trevliga men det är ingen garanti för att en olycka är oundviklig. Var lugn och observant när du vistas kring hästarna. Eleverna är skyldiga att visa gott uppförande gentemot såväl hästar som människor på anläggningen. Respektera att ingen handmatning till hästarna är tillåten. Hjälm är obligatorisk vid all ridning hos oss och finns att låna.

Hundar hålles kopplade i stall och på hela naturreservatet. De bör inte vara i stallet då det är aktivitet p g a att det är trångt.
Barnvagnar stannar utanför stallet, ställ dem gärna i inhägnad fikaplats.

Kom i god tid före lektionen för att själv göra i ordning hästen. Även efter ridning är eleven skyldig att ta hand om hästen samt utrustningen såsom borsta/svampa av, skölja bett och persedelvård.

Terminsabonnemang
Anmälan till ridskolan är bindande till terminens slut. Man behåller sin plats till nästkommande termin om inte uppsägning skett. I annat fall blir man automatiskt betalningsskyldig även för denna. Uppsägning av ridskoleplats måste ske skriftligen minst två månader (vuxengrupper)/en månad (barngrupper) innan ridskolestart. Uppsägning ska mailas till kontakta@islands-hastar.se och är giltigt först efter att uppsägningen bekräftats av Sofies islandshästar. Man kan överlåta sin plats till annan person med likvärdig ridvana. Om du pga skada eller sjukdom kommer att utebli från lektionerna kan du få tillbaka terminsavgiften minus en bokningsavgift på 800 kr. Detta måste meddelas och läkarintyg skickas till oss innan terminsstart.

Eleven ansvarar för att inför varje terminsstart ta reda på gällande priser och betalningsvillkor. Information finns på HorseManager.

Avbokning
Om du inte kan komma, boka av din lektion på HorseManager så snart du kan. För att få rida igen vid annat tillfälle krävs att du avbokat lektionsdagen senast kl 9 lektionsdagen.