Nya grupper Vt-15

  • Måndagar kl 18.45 för nya elever, 60 min.
  • Tisdagar dagtid kl 10 och eventuellt även
  • fredagar kl 14, 60 min.