Inför bokningen

Vänligen se till att vi har följande uppgifter om er för att kunna svara på om det finns plats eller kunna erbjuda er en tid:

 • Jag har läst igenom och godkänner villkoren för bokning och betalning, läs här.
 • Kontaktperson för- och efternamn.
 • Mailadress
 • Telefonnummer att nå er på, även den aktuella dagen.
 • Väger någon under 60 kg eller över 80 kg?
 • Är någon av deltagarna under 12 år? I så fall vilken grad av ridvana?
 • Hur många deltagare och vilken grad av ridvana?
 • Meddela om du är elev hos oss (rabatt) eller om du har klipp- eller presentkort (ange giltighetsdatum)
 • Meddela om det är 1,5 timme (utan fika) eller 2 timmar (ink. fika) som önskas.

Ridvanan graderar vi så här:

 1. Ingen eller lite ridvana. Troligtvis rädd och/eller fysiskt osmidig.
 2. ”Rostig” ridvana (ridit mycket men haft några års uppehåll) eller har ridit sporadiskt ett antal gånger men är rädd eller fysiskt osmidig.
 3. Rider ofta/regelbundet och är orädd men vill ha stabil häst.
 4. Ingen/viss ridvana men är orädd och fysiskt smidig.
 5. Mycket ridvana, ridit regelbundet i flera år. Rider även häst som kan hoppa till eller kännas ”het”.

OBS!
När bokningen är klar så skickas en bokningsbekräftelse. Bokningen är då bindande dvs. kunden är betalningsansvarig även vid avbokning eller utebliven närvaro. Läs mer här.