Terminsregler

Gäller fr o m 202308-18

Allmänt
Hästar är flyktdjur och kan lätt bli skrämda. De flesta för verksamheten avsedda hästarna är snälla och trevliga men det är ingen garanti för att en olycka är oundviklig. Var lugn och observant när du vistas kring hästarna. Eleverna är skyldiga att visa gott uppförande gentemot såväl hästar som människor på anläggningen. Respektera att ingen handmatning till hästarna är tillåten. Hjälm är obligatorisk vid all ridning hos oss och finns att låna.

Hundar hålles kopplade i stall och på hela naturreservatet. De bör inte vara i stallet då det är aktivitet p g a att det är trångt. Barnvagnar stannar utanför stallet, ställ dem gärna i inhägnad fikaplats.

Kom i god tid, 30 min innan lektionen, för att själv göra i ordning din tilldelade häst. Även efter ridning är eleven skyldig att ta hand om hästen samt utrustningen såsom borsta/svampa av, skölja bett och persedelvård.

Höstterminen 2023 startar 21 augusti och slutar 21 december med uppehåll v44 höstlov.

Terminsabonnemang
Anmälan till ridskolan är bindande till terminens slut. Man behåller sin plats till nästkommande termin om inte uppsägning skett. I annat fall blir man automatiskt betalningsskyldig även för denna. Uppsägning av ridskoleplats inför vårterminen 2024 måste ske skriftligen senast 24 oktober 2023. Uppsägning ska mailas till boka@islands-hastar.se och är giltigt först efter att uppsägningen bekräftats av Sofies islandshästar. Man kan överlåta sin plats/sitt abonnemang till annan person med likvärdig ridvana. Om du pga skada eller sjukdom kommer att utebli från lektionerna kommande termin kan du få tillbaka terminsavgiften minus en bokningsavgift på 800 kr. Detta måste meddelas och läkarintyg skickas till oss innan terminsstart.

Avbokning
Om du inte kan komma, boka av din lektion så snart du kan. Lektionspris för korrekt avbokad lektion får användas som delbetalning (två tillfällen per termin för grupper som är schemalagda varje vecka, ett tillfälle för de varannan vecka) vid uteritt i mån av plats under sportlov och påsklov, gäller även barngrupper. Avbokning senast lektionsdagen kl 9.00 vardagar och kl 8.00 helger.

Avboka era lektioner på kontakta@islands-hastar.se. Avbokar du sent samma dag du ska rida, skicka ett sms på 070-7732390.

Vänligen undvik våra privata telefoner/mail/FaceBook etc.