Terminsregler

Gäller fr o m 2020-12-28

Allmänt
Hästar är flyktdjur och kan lätt bli skrämda. De flesta för verksamheten avsedda hästarna är snälla och trevliga men det är ingen garanti för att en olycka är oundviklig. Var lugn och observant när du vistas kring hästarna. Eleverna är skyldiga att visa gott uppförande gentemot såväl hästar som människor på anläggningen. Respektera att ingen handmatning till hästarna är tillåten. Hjälm är obligatorisk vid all ridning hos oss och finns att låna.

Hundar hålles kopplade i stall och på hela naturreservatet. De bör inte vara i stallet då det är aktivitet p g a att det är trångt. Barnvagnar stannar utanför stallet, ställ dem gärna i inhägnad fikaplats.

Kom i god tid, 30 min innan lektionen, för att själv göra i ordning din tilldelade häst. Även efter ridning är eleven skyldig att ta hand om hästen samt utrustningen såsom borsta/svampa av, skölja bett och persedelvård.

Terminsabonnemang
Anmälan till ridskolan är bindande till terminens slut. Man behåller sin plats till nästkommande termin om inte uppsägning skett. I annat fall blir man automatiskt betalningsskyldig även för denna. Uppsägning av ridskoleplats inför höstterminen måste ske skriftligen senast 26 oktober 2022. Uppsägning ska mailas till boka@islands-hastar.se och är giltigt först efter att uppsägningen bekräftats av Sofies islandshästar. Man kan överlåta sin plats till annan person med likvärdig ridvana. Om du pga skada eller sjukdom kommer att utebli från lektionerna kan du få tillbaka terminsavgiften minus en bokningsavgift på 800 kr. Detta måste meddelas och läkarintyg skickas till oss innan terminsstart.

Eleven ansvarar för att inför varje terminsstart ta reda på gällande priser och betalningsvillkor. Information finns på Hippocrates Academy.

Avbokning
Om du inte kan komma, boka av din lektion på Hippocrates Academy så snart du kan. Lektionspris för korrekt avbokad lektion får användas som delbetalning (två tillfällen per termin för grupper som är schemalagda varje vecka, ett tillfälle för de varannan vecka) vid uteritt i mån av plats under jullovet, gäller ej barngrupper. Avbokning senast lektionsdagen kl 9.00 vardagar och kl 8.00 helger.